fbpx

UTTALANDE VKIAB 230517

Värnamo Kommunala industrifastigheter AB (VKIAB) är det helägda kommunala bolag som äger, driver och förvaltar Gummifabriken. VKIAB befinner sig sedan oktober 2017 i tvist med Tage & Söner Byggnads AB. Detta efter att entreprenören inte haft förmåga att slutföra ombyggnationen av Gummifabriken etapp 2. VKIAB tvingades därför häva avtalet och byta entreprenör för att kunna färdigställa ombyggnationen.

 

Avbruten medling

VKIAB har vid flera tillfällen tagit initiativ till att träffas för att försöka hitta en uppgörelse, men dessa möten har tyvärr inte gett något resultat. Därför initierade Jönköpings tingsrätt tillsammans med parterna ett möte inom ramen för särskild medling den 28 februari 2023.

Medlingen ajournerades för att ge Tage & Söner ytterligare åtta veckor där de fick överväga om de kunde slutföra medlingen. Men den 27 april 2023 meddelade Tage & Söners advokat utan förvarning att de inte hade för avsikt att återuppta medlingen.

 

Till tingsrätten

Med detta som bakgrund fattade VKIAB:s styrelse den 15 maj 2023 beslut om att ge sin advokat i uppdrag att utan dröjsmål slutföra tingsrättsförhandlingen och få en dom meddelad av tingsrätten, eftersom alla andra alternativ är prövade och uttömda. Detta för att skyndsamt få ett slut på tvisten som styrelsen anser redan dragit ut på tiden alldeles för länge.

Tingsrätten har kallat till muntlig förberedelse i oktober i år och därefter kommer tid för huvudförhandling att sättas ut.

 

”Mycket beklagligt”

– Det är mycket beklagligt att vi inte kunnat nå en uppgörelse trots våra ansträngningar. Vi har försökt att få till en förlikning utan framgång och har hela tiden fortsatt driva processen framåt. Nu får det vara slut på deras förhalning av ärendet, säger Michael Andersson (M), ordförande i VKIAB, och fortsätter:

– Vi kan bara spekulera i vilka olika skäl Tage & Söner har till att inte vilja fortsätta förhandla, men vi känner oss fortsatt trygga i vår uppfattning om att vi agerade korrekt i samband med att avtalet sades upp. Vi har inte ändrat vare sig vår uppfattning eller vår plan under processen. Om motparten framöver är intresserad av att försöka nå en förlikning så får det ske på motpartens initiativ.

 

”Känner oss trygga”

VKIAB:s advokat Jens Gentzel på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå kommenterar enligt följande:

– Vi har arbetat tillsammans med styrelsen genom hela processen. Styrelsen är väl insatt och vi känner oss väl förberedda. Vi är trygga i vår position i målet.

 

 

Tobias Hörnquist – VD
0370 – 30 59 80
tobias.hornquist@gummifabriken.nu

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gummifabrikens nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev är du först med att få information om biljettsläpp, kampanjer och erbjudanden till de evenemang som kommer till Gummifabriken.
Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.